จองซื้อแล้ว สามารถยกเลิกคำสั่งลงทุนได้หรือไม่

แก้ไขเมื่อ Thu, 30 Nov 2023 เมื่อ 10:14 AM

  • ในช่วงระยะเวลาจองซื้อ (Commitment Period) นักลงทุนสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อได้ 
  • ในช่วงเวลา lock-up period  2 วันสุดท้ายก่อนปิดระดมทุนได้ นักลงทุนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทุน
  • ในช่วงระยะเวลาโอนค่าจองซื้อ (Subscription Period) หากมีการยกเลิกเกิดขึ้น นักลงทุนจะไม่สามารถเพิ่มคำสั่งลงทุนในหลักทรัพย์เดิมได้อีกเป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว