ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่น อีเมล เบอร์โทร บัญชีธนาคาร ต้องทำอย่างไร

แก้ไขเมื่อ Thu, 22 Sep 2022 เมื่อ 08:49 PM

นักลงทุนสามารถแจ้งเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ บัญชีธนาคาร และอื่น ๆ โดยส่งคำร้องผ่านแบบฟอร์มติดต่อเจ้าหน้าที่  เลือกหัวข้อ "เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว" 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว