ฉันสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดได้หรือไม่

แก้ไขเมื่อ Thu, 22 Sep 2022 เมื่อ 05:45 PM

ผู้ออกหุ้นกู้สามารถชำระหนี้ หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว