ทำไมถึงเปลี่ยนรูปแบบการคำนวนค่าธรรมเนียมนักลงทุน

แก้ไขเมื่อ Mon, 16 Oct 2023 เมื่อ 03:49 PM

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2022 เป็นต้นไป PeerPower ปรับวิธีคำนวณค่าธรรมเนียมนักลงทุนแบบใหม่ ทำให้ค่าธรรมเนียมถูกลง โปร่งใส และยืดหยุ่นมากขึ้น โดยคิดตามจริงเป็นรายวัน ตามจำนวนวันที่มีการกู้ยืมจริง ที่ 1.25% ต่อปี ของยอดเงินต้นคงเหลือ ค่าธรรมเนียมนักลงทุนระบบใหม่มีผลกับทั้งหุ้นกู้เดิมที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ และหุ้นกู้ใหม่ที่จะขึ้นระดมทุนต่อไป


ข้อดีของค่าธรรมเนียมรูปแบบใหม่


วิธีคำนวณโปร่งใสยิ่งขึ้น


เนื่องจากคำนวณเป็นรายวันตามจำนวนวันที่กู้ยืมจริง ค่าธรรมเนียมแบบใหม่จะคิดตามจำนวนวันเท่ากับที่ใช้คำนวณดอกเบี้ย นักลงทุนสามารถตรวจสอบได้ง่าย


ค่าธรรมเนียมนักลงทุน =  ยอดเงินต้นคงเหลือ x (ค่าธรรมเนียมนักลงทุน/365) x จำนวนวันนับตั้งแต่กำหนดชำระครั้งล่าสุดถึงปัจจุบัน


ค่าธรรมเนียมถูกลง


ด้วยวิธีคำนวณแบบใหม่ ค่าธรรมเนียมสำหรับหุ้นกู้ที่นักลงทุนถืออยู่อาจถูกลง หรือเท่าเดิม แต่จะไม่เพิ่มขึ้น ตามตัวอย่างดังนี้

  • จำนวนเงินลงทุน (บาท): 100,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี): 10%
  • ระยะเวลา (เดือน): 12 
  • รูปแบบการชำระเงิน: ทยอยชำระคืนเงินต้นยืดหยุ่นให้ท่านรับเงินคืนและลงทุนได้ต่อเนื่อง


เมื่อบริษัทผู้กู้ชำระเงินคืนก่อนครบกำหนด 

  • ค่าธรรมเนียมนักลงทุนของท่านจะลดลงตามจำนวนวันนับตั้งแต่ครบกำหนดชำระครั้งล่าสุดที่ลดลง 
  • ท่านจะได้รับเงินคืนเพื่อนำไปลงทุนต่อเนื่องได้ทันที และมั่นใจได้ว่าไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเสียเปล่าสำหรับจำนวนวันที่ผู้กู้ชำระเงินคืนแล้ว 

นอกจากนี้ ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมแบบใหม่จะช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสลงทุนในหุ้นกู้ระยะสั้นที่หลากหลายมากขึ้น เช่น หุ้นกู้ระยะ 14 วัน หรือ 45 วันบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว