รูปแบบการชำระเงินคืน มีให้เลือกได้ทั้งหมดกี่แบบ

แก้ไขเมื่อ Fri, 20 Jan 2023 เมื่อ 01:38 PM

รูปแบบการรับเงินคืน แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ดังนี้

1. Amortizing repayment ทยอยชำระคืนเงินต้น

2. Bullet repayment ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนเมื่อครบอายุ
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว