ต้องการเปลี่ยนประเภทนักลงทุน ต้องทำอย่างไร

แก้ไขเมื่อ Mon, 25 Sep 2023 เมื่อ 10:36 AM

ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถเปลี่ยนประเภทนักลงทุนเป็น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษได้ โดยส่งเอกสารโดยผ่านการรับรองว่ามีความรู้และมีประสบการณ์ รวมถึงมีหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน

ศึกษารายละเอียดหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบได้ที่นี่

โดยนักลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มติดต่อเจ้าหน้าที่  เลือกหัวข้อ  เปลี่ยนแปลงข้อมูล/ ประเภทนักลงทุน > "เปลี่ยนประเภทนักลงทุน" บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว