ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเปลี่ยนบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินอัตโนมัติได้หรือไม่

แก้ไขเมื่อ Thu, 22 Sep 2022 เมื่อ 05:54 PM

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินอัตโนมัติได้ หากท่านมีความประสงค์ดังกล่าว กรุณากรอกฟอร์มคำร้องโดยเลือกหัวข้อ "เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว