วิธีเข้าร่วมประชุมผ่าน Microsoft Teams

แก้ไขเมื่อ Fri, 01 Sep 2023 เมื่อ 12:20 PM


เข้าร่วมผ่านคอมพิวเตอร์

  1. คลิกที่ลิ้งก์ประชุมที่ท่านต้องการเข้าร่วม เมื่อถึงเวลานัดหมาย
  2. กด 'Continue on this browser'
  3. ตั้ง “ชื่อจริง นามสกุล” ของท่าน เป็นชื่อที่ใช้แสดง
  4. กด 'Join'


หมายเหตุ: หากท่านล็อกอินบัญชี Microsoft ไว้แล้ว ให้ Sign out ก่อนเพื่อให้สามารถตั้งชื่อสำหรับ Meeting นี้ได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ของท่าน


 

เข้าร่วมผ่านแท็บเล็ต/มือถือ

  1. โปรดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ‘Microsoft teams’ ล่วงหน้า (คลิกเพื่อเข้าสู่ ios App Store, Google Play Store)
  2. คลิกที่ลิ้งก์ประชุมที่ท่านต้องการเข้าร่วม เมื่อถึงเวลานัดหมาย
  3. กด 'Join meeting' หรือ ‘Join as a guest’
  4. ตั้ง “ชื่อจริง นามสกุล” ของท่าน เป็นชื่อที่ใช้แสดง
  5. กด 'Join meeting' อีกครั้ง
เพิ่มเติม:


วิธีการเปลี่ยนชื่อ หลังจากเข้าร่วมการประชุมแล้ว

1. กดออกจากการประชุม (Leave)

2. กดที่ลิ้งก์เข้าร่วมอีกครั้ง เลือกเข้าร่วมในฐานะบุคคลภายนอก (Join as guest)

3. ตั้งชื่อด้วย ชื่อจริง นามสกุล ของคุณ
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว