หุ้นคราวด์ฟันดิง ต่างจาก หุ้นเอกชนในตลาด อย่างไร

แก้ไขเมื่อ Fri, 17 May 2024 เมื่อ 04:24 PM

หุ้นคราวด์ฟันดิง (Equity Crowdfunding) มีข้อแตกต่างกับหุ้นทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ (Stock) ดังนี้

  1. ขนาดธุรกิจที่มาขอระดมทุนส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Mid-cap/ SME) ที่มีศักยภาพในการเติบโต ไม่ใช่บริษัทมหาชน
  2. รูปแบบผลตอบแทน จะได้ในรูปแบบ "หุ้น" ของบริษัททำให้นักลงทุนมีโอกาสเติบโตไปกับธุรกิจ อาจมีปันผล (ขึ้นกับนโยบายของบริษัท) และมีผลตอบแทนที่ได้ในรูปแบบของกำไรจากการซื้อ-ขายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  3. นักลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา สามารถเปิดบัญชีนักลงทุนบนแพลตฟอร์มได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  4. เงินลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 20,000 บาท (โดยประมาณ)
  5. ตลาดในการซื้อ-ขา ปัจจุบันหุ้นคราวด์ฟันดิงที่ซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มของ เพียร์ พาวเวอร์ ยังไม่มีตลาดรองในการซื้อขายแลกเปลี่ยน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว