นักลงทุนมีกี่ประเภท และมีความแตกต่างกันอย่างไร

แก้ไขเมื่อ Mon, 11 Sep 2023 เมื่อ 05:44 PM

นักลงทุนของเพียร์ พาวเวอร์มี 4 ประเภท ตามประกาศของสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ดังนี้

1. ผู้ลงทุนรายย่อย (Retail Investor)

2. ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor)

3. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Investor)

4. ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth Investor)


โดยนักลงทุนแต่ละประเภท จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันดังนี้หมายเหตุ: 
- ผู้ลงทุนรายย่อย สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ได้โดยการยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อกำหนดของก.ล.ต. 
- ผู้ออกหุ้นกู้สามารถระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อย วงเงินรวมไม่เกิน 50 ล้านบาท (นับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้)


หากท่านต้องการเปลี่ยนประเภทนักลงทุน อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ ต้องการลงทุนมากกว่า 100,000 บาทต่อ 1 คราวด์ฟันดิง ต้องทำอย่างไร


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว