ฉันจะได้รับเงินระดมทุนเมื่อไหร่ และทางช่องทางไหน

แก้ไขเมื่อ Fri, 09 Sep 2022 เมื่อ 02:39 PM

หลังการระดมทุนสำเร็จ ผู้เสนอขายหุ้น/หุ้นกู้จะได้รับเงินระดมทุนภายใน 5 วันทำการ ผ่านบัญชีธนาคารที่ทำการลงทะเบียนไว้กับเพียร์ พาวเวอร์

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว