ต้องการลงทุนมากกว่า 100,000 บาทต่อ 1 คราวด์ฟันดิง ต้องทำอย่างไร

แก้ไขเมื่อ Fri, 14 Jul 2023 เมื่อ 05:24 PM

เพื่อการลงทุนอย่างไม่มีขีดจำกัด นักลงทุนรายย่อยสามารถเปลี่ยนประเภทนักลงทุน โดยผ่านการรับรองว่ามีความรู้และมีประสบการณ์ รวมถึงมีหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินดังนี้


ลักษณะหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน:

  • หลักฐานแสดงเงินลงทุนโดยบันทึกภาพ screenshot หน้าจอที่แสดงพอร์ตหุ้น (Market value), หลักฐานมูลค่าการลงทุน, มูลค่าเงินฝาก หรือหลักฐานแสดงมูลค่าหลักทรัพย์ของท่าน พร้อมข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงชื่อ-นามสกุลอย่างชัดเจน
  • หลักฐานแสดงรายได้ประจำปี ได้แก่ แบบยื่นภาษีบุคคลธรรมดา (ภงด.90/91), สลิปเงินเดือน เป็นต้น
  • หลักฐานแสดงสินทรัพย์สุทธิ โดยสินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น

หากสนใจเปลี่ยนประเภทนักลงทุน โปรดทำการกรอกแบบฟอร์ม เลือกหัวข้อ "เปลี่ยนแปลงข้อมูล / ประเภทนักลงทุน" และส่งเอกสารแสดงหลักฐานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ


ทั้งนี้ประเภทของนักลงทุนและเกณฑ์คุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของก.ล.ต.ต่อผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding portal) เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนให้สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุน ซึ่งคราวด์ฟันดิงนับเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงและซับซ้อนกว่าการลงทุนทั่วไปในตลาดทุน


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว