บริษัทสามารถระดมทุนได้เท่าไหร่

แก้ไขเมื่อ Tue, 29 Nov 2022 เมื่อ 02:29 PM

วงเงินการเสนอขายหุ้นกู้อยู่ที่ 2-100 ล้านบาท โดยมีข้อจำกัดดังนี้


ประเภทผู้ลงทุน
วงเงินระดมทุน
นักลงทุนรายบุคคลบริษัทสามารถระดมทุนจากนักลงทุนรายบุคคล ได้ไม่เกิน 20 ล้านบาทในรอบ 12 เดือนแรก และวงเงินการระดมทุนรวมไม่เกิน 40 ล้านบาท 
(นับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้)
นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะไม่จำกัดวงเงิน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว