เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครมีอะไรบ้าง

แก้ไขเมื่อ Thu, 22 Sep 2022 เมื่อ 03:17 PM

เอกสารประกอบการสมัครมีทั้งหมด 2 ส่วนหลัก ได้แก่ "เอกสารของบริษัท" และ "เอกสารของผู้ถือหุ้นหลัก" ดังนี้ 

เอกสารของบริษัท

  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) - [ข้อมูลล่าสุด - มีอายุไม่เกิน 3 เดือน] 
  • งบการเงินปีล่าสุดและรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีฉบับเต็ม 
  • รายงานเครดิตบูโรของบริษัท - [ข้อมูลล่าสุด - มีอายุไม่เกิน 30 วัน] 
  • รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีของบัญชีธนาคารหลัก 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท (Bank Statement) 


เอกสารของผู้ถือหุ้นหลัก

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
  • รายงานเครดิตบูโรของผู้ถือหุ้น - [ข้อมูลล่าสุด - มีอายุไม่เกิน 30 วัน] 
  • รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีของบัญชีธนาคารหลัก 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท (Bank Statement)
    หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นหลักคือผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนในการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว