มีค่าธรรมเนียมในการขอระดมทุนเท่าไหร่

แก้ไขเมื่อ Mon, 05 Feb 2024 เมื่อ 06:14 PM

เพียร์ พาวเวอร์ เก็บค่าธรรมเนียมการระดมทุน (Listing fee) ในอัตรา 2.5 - 4% ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการกู้ยืม คำนวณจากจำนวนเงินระดมทุนกรณีระดมทุนสำเร็จ 


หมายถึงค่าธรรมเนียมในการดำเนินการจะถูกเก็บเพียงครั้งเดียวในกรณีระดมทุนสำเร็จเท่านั้น และจะไม่มีการเรียกเก็บค่าตรวจสอบคุณสมบัติ, ค่าธรรมเนียมรายเดือน, หรือค่าธรรมเนียมการชำระหนี้ก่อนครบกำหนดใด ๆ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว