หุ้นกู้แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร

แก้ไขเมื่อ Mon, 03 Oct 2022 เมื่อ 11:46 AM

เพียร์ พาวเวอร์มีหุ้นกู้ 3 ประเภท ผู้ประกอบการสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ ดังนี้ 


1. หุ้นกู้พื้นฐานแบบไม่ใช้หลักประกัน (Basic Bond) เป็นหุ้นกู้เพื่อเงินทุนที่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของธุรกิจ ไม่ว่าจะเพื่อขยายกิจการทำโครงการใหม่ ขยายกำลังการผลิต เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน หรือรีไฟแนนซ์โดยไม่ต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกัน ยืดหยุ่นด้วยระยะเวลาตั้งแต่ 

3-24 เดือน 


2.  หุ้นกู้หมุนเวียนการค้า (Trade Fanancing) เป็นหุ้นกู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนหมุนเวียนการค้า เช่น เพื่อจัดซื้อวัสดุและสินค้าล็อตถัดไป หรือเพื่อช่วยรับมือยอดสั่งซื้อที่ขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่แน่นอน ทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนอย่างไม่สะดุด 


3. หุ้นกู้ใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน (Mortgage Bond) เป็นหุ้นกู้ที่ใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน ซึ่งตอบโจทย์ธุรกิจหลากหลายแบบ ตั้งแต่เพิ่มทุนเพื่อขยายกิจการ ไปจนถึงรีไฟแนนซ์ โดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ผู้อื่น พร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว