จุดเด่นของหุ้นกู้แต่ละประเภทคืออะไร

แก้ไขเมื่อ วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม, 2022 เมื่อ 9:53 PM

หุ้นกู้เพียร์ พาวเวอร์ 3 ประเภท มีจุดเด่นสำหรับธุรกิจที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ 


1. หุ้นกู้พื้นฐานแบบไม่ใช้หลักประกัน (Basic Bond) 

จุดเด่น: หุ้นกู้แบบไม่ต้องใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน ปรับใช้ได้หลากหลายตามความต้องการของธุรกิจ 


2. หุ้นกู้หมุนเวียนการค้า (Trade Financing) 

จุดเด่น: เงินทุนระยะสั้นหมุนเวียนต่อเนื่อง จ่ายดอกเบี้ยเท่าที่ใช้จริง 


3. หุ้นกู้ใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน (Mortgage Bond) 

จุดเด่น: ดอกเบี้ยต่ำกว่าและวงเงินสูงโดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว