มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่

แก้ไขเมื่อ Fri, 17 May 2024 เมื่อ 04:30 PM

สำหรับหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ 20,000 บาทต่อหนึ่งหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง 

สำหรับหุ้นคราวด์ฟันดิง จำนวนลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ 1 ล็อต ซึ่งจะมีมูลค่าโดยประมาณอยู่ที่ 20,000 บาทเช่นเดียวกัน

หมายเหตุ: การลงทุนขั้นต่ำเปลี่ยนเป็น 20,000 บาท มีผลตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว