ฉันสามารถลงทุนได้มากที่สุดเท่าไหร่

แก้ไขเมื่อ Mon, 25 Mar 2024 เมื่อ 01:54 PM

มูลค่าสูงสุดที่นักลงทุนสามารถลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม เพียร์ พาวเวอร์ ขึ้นอยู่กับประเภทนักลงทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 


 หมายเหตุ
- ผู้ออกหุ้นกู้สามารถระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อย วงเงินรวมไม่เกิน 50 ล้านบาท (นับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้) 
- ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนในแพลตฟอร์ม มีช่วงจำกัดการลงทุน (30 นาทีแรกของการเปิดให้ลงทุน) ที่จำนวน 300,000 บาท แต่ทั้งนี้ท่านสามารถกดลงทุนตามจำนวนต้องการ เพียงแต่อาจได้ หรือไม่ได้ยอดลงทุนเต็มจำนวนที่คุณต้องการ ขึ้นอยู่กับที่ว่างและลำดับคิวการลงทุนของคุณ


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว