ฉันสามารถลงทุนได้มากที่สุดเท่าไหร่

แก้ไขเมื่อ Mon, 11 Sep 2023 เมื่อ 06:56 PM

มูลค่าสูงสุดที่นักลงทุนสามารถลงทุนผ่านแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์ได้ ขึ้นอยู่กับประเภทนักลงทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 หมายเหตุ: ผู้ออกหุ้นกู้สามารถระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อย วงเงินรวมไม่เกิน 50 ล้านบาท (นับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้)


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว