ต้องใช้เอกสารใดบ้างในการเปิดบัญชี

แก้ไขเมื่อ Mon, 11 Sep 2023 เมื่อ 09:43 PM

เอกสารที่ใช้ประกอบการเปิดบัญชี มีดังนี้ 


(1) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(2) สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับผลตอบแทนรายเดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(3) สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ต้องหลักฐานแสดงคุณสมบัตินักลงทุน 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  


ทำความรู้จักประเภทนักลงทุน คลิก 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว