ฉันจะได้รับเงินคืนอย่างไร

แก้ไขเมื่อ Tue, 12 Sep 2023 เมื่อ 12:11 AM

เพียร์ พาวเวอร์ จะโอนเงินผ่อนชำระในแต่ละงวดให้กับนักลงทุนตามสัดส่วนการลงทุน รูปแบบการชำระเงินคืนของ เพียร์ พาวเวอร์ จะแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 


แบบที่ 1: Amortizing Repayment หรือที่เรียกว่า "ลดต้น-ลดดอก" หมายความว่า นักลงทุนจะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยคืนในทุก ๆ งวด แบบที่ 2: Bullet Repayment หมายความว่า นักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยคืนเป็นรายเดือน และได้รับเงินต้นคืนทีเดียวในงวดสุดท้าย 


เพียร์ พาวเวอร์ จะโอนชำระคืนผลตอบแทนและเงินต้นของนักลงทุนไปยังบัญชีธนาคารที่นักลงทุนใช้สมัครเปิดบัญชีเข้ามาตอนแรก นักลงทุนจะได้รับเงินชำระหุ้นกู้ภายใน 1 วันทำการทุกธนาคาร (same-day repayment) 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว