ฉันจะเริ่มลงทุนได้อย่างไร

แก้ไขเมื่อ Mon, 05 Dec 2022 เมื่อ 09:34 PM

เมื่อเปิดบัญชีนักลงทุนเรียบร้อยแล้ว นักลงทุนสามารถเริ่มลงทุนในหุ้น/หุ้นกู้ที่สนใจได้ทันที ท่านสามารถดูหลักทรัพย์ที่กำลังเปิดเสนอขายได้ที่หน้า 'ลงทุน' หรือ 'มาร์เก็ตเพลส' โดยการลงทุนแบ่งออกเป็น 3 ช่วง 


ช่วงที่ 1: ช่วงระยะเวลาจองซื้อ (Commitment Period) 

ช่วงที่ 2: ช่วงระยะเวลาโอนชำระค่าจองซื้อ (Subscription Period) 

ช่วงที่ 3: ช่วง 2 วันสุดท้าย หรือ 48 ชั่วโมงก่อนการปิดระดมทุน (Lock-up Period)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทุนกับเพียร์ พาวเวอร์ ได้ที่ ขั้นตอนการลงทุนในคราวด์ฟันดิง เป็นอย่างไร

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว