วิธีชำระเงินค่าจองซื้อ ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

แก้ไขเมื่อ Tue, 12 Sep 2023 เมื่อ 12:28 AM

นักลงทุนสามารถเลือกวิธีชำระค่าจองซื้อได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 


1. Bill Payment: 

ชำระเงินผ่านช่องทาง Mobile Banking โดยใช้ QR Code, Internet Banking หรือ นำรหัสอ้างอิงไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือตู้ ATM


ในการชำระเงินผ่าน QR Code โปรดทราบว่า QR Code ที่ท่านได้รับหลังกดยืนยันจองซื้อหุ้นกู้แต่ละตัว สามารถใช้ชำระเงินได้เฉพาะสำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว ที่เสนอขายในรอบดังกล่าวเท่านั้น ไม่สามารถใช้ QR Code เดียวกันชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้ตัวอื่นได้ ไม่ว่าหุ้นกู้นั้นจะออกโดยบริษัทผู้กู้เดียวกันหรือไม่ก็ตาม 


ตัวอย่าง 

  • QR Code ที่ได้รับเมื่อนักลงทุนจองซื้อหุ้นกู้บริษัท A ที่เสนอขายในวันที่ 1 มกราคม 2566 ไม่สามารถใช้ชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้บริษัท A ท่ีเสนอขายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

  • QR Code ที่ได้รับเมื่อนักลงทุนจองซื้อหุ้นกู้บริษัท A ที่เสนอขายในวันที่ 1 มกราคม 2566 ไม่สามารถใช้ชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้บริษัท B ที่เสนอขายวันที่ 1 มกราคม 2566 


เพื่อป้องกันการชำระเงินผิดพลาด PeerPower ขอให้นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อมูลบน QR code ก่อนกดทำรายการผ่านธนาคาร โดยเฉพาะข้อมูล “วันที่ลงทุน” และชื่อ “ผู้เสนอขายหลักทรัพย์” ว่าถูกต้องตรงกับหุ้นกู้ที่ท่านต้องการชำระค่าจองซื้อหรือไม่

ดูขั้นตอนวิธีการชำระเงินรูปแบบ Bill Payment ได้ที่นี่


ในกรณีที่นักลงทุนชำระค่าจองซื้อด้วย QR Code ที่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

หากท่านยังต้องการลงทุนในหุ้นกู้ตัวที่ชำระเงินผิดพลาด ท่านจะต้องโอนชำระค่าจองซื้อใหม่อีกครั้งด้วย QR Code ที่ถูกต้อง โดยต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนหมดช่วงเวลาชำระเงินที่กำหนด ส่วนยอดเงินที่ชำระผิดพลาดในตอนแรกนั้นเจ้าหน้าที่จะโอนกลับคืนให้ท่าน โดยอาจใช้เวลา 2-3 วันทำการกว่านักลงทุนจะได้รับเงินคืนในบัญชี


2. PromptPay: 

ผ่านแอปพลิเคชัน PeerPower ไปยังธนาคารที่ท่านผูกบัญชีพร้อมเพย์ 


หมายเหตุ: ขณะนี้ PeerPower จำเป็นต้องงดรับชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ชั่วคราว เนื่องจากระบบผู้ให้บริการขัดข้อง ทั้งนี้นักลงทุนสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ได้ตามปกติ ผ่าน Bill Payment ทาง mobile banking, internet banking หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร เราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อระบบพร้อมเพย์กลับมาใช้ได้ตามปกติ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว