ผลตอบแทนที่แสดงในระบบ ทำไมไม่ตรงตามที่คำนวณเอง

แก้ไขเมื่อ วันจันทร์, 19 กันยายน, 2022 เมื่อ 7:47 PM

สำหรับหน้าพอร์ตที่แสดงในระบบเป็นผลตอบแทนสุทธิต่อปี (NAR) หลังหักค่าธรรมเนียมนักลงทุน แต่จะยังไม่ได้หักภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT 15%)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว