Knowledge test คืออะไร

แก้ไขเมื่อ Thu, 22 Sep 2022 เมื่อ 11:08 AM

Knowledge test คือแบบทดสอบความรู้การลงทุนที่นักลงทุนรายย่อยจะต้องทำซ้ำทุก 3 เดือน ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. เพื่อการลงทุน


เพื่อความราบรื่นยิ่งขึ้น เพียร์ พาวเวอร์มีฟีเจอร์แจ้งเตือนเมื่อท่านครบกำหนดที่ต้องทำแบบทดสอบใหม่อีกครั้ง บนแอปพลิเคชัน PeerPower เท่านั้น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว