หุ้นคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding equity) คืออะไร ต่างจากหุ้นเอกชนในตลาดอย่างไร

แก้ไขเมื่อ Wed, 21 Sep 2022 เมื่อ 11:57 AM

หุ้นคราวด์ฟันดิง หรือ Equity Crowdfunding คือ ช่องทางในการระดมทุนของธุรกิจที่กําลังเติบโต โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนราย ย่อยสามารถร่วมลงทุนผ่านแพลตฟอร์มตัวกลาง (Funding portal) อย่าง เพียร์ พาวเวอร์ โดยธุรกิจที่มาระดม ทุนบนแพลตฟอร์มจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินจาก เพียร์ พาวเวอร์ และต้องมีประวัติการดําเนินงานที่ดี รวมถึงมี ผลิตภัณฑ์/บริการที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการตลาด โดยนักลงทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว จะได้สินทรัพย์ในรูปแบบ "หุ้น" ของธุรกิจนั้นๆ ที่เลือกลงทุน


หุ้นคราวด์ฟันดิง (Equity Crowdfunding) สินทรัพย์ทางเลือกในการลงทุน มีข้อแตกต่างกับ หุ้นทั่วไปในตลาด (Stock) ดังนี้

  1. ขนาดธุรกิจที่มาขอระดมทุนหุ้นคราวด์ฟันดิงส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจ SME ที่มีศักยภาพในการเติบโต จะไม่ใช่บริษัทมหาชนหรือบริษัทขนาดใหญ่แบบหุ้นในท้องตลาด
  2. รูปแบบผลตอบแทน จะได้ในรูปแบบ "หุ้น" ของบริษัท, ปันผล (ขึ้นกับนโยบายของบริษัท), และกำไรจากการซื้อ-ขายของนักลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  3. นักลงทุนสามารถเป็นบุคคลธรรมดาได้ โดยสามารถเปิดบัญชีนักลงทุนบนแพลตฟอร์มได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  4. เงินลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 50,000 บาท (โดยประมาณ)
  5. ตลาดรองในการซื้อ-ขาย ปัจจุบัน หุ้นคราวด์ฟันดิงที่ซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มของ เพียร์ พาวเวอร์ ยังไม่มีตลาดรองในการซื้อขายมารองรับ ต่างจากหุ้นทั่วไปในตลาดที่มีทั้งตลาดแรกคือซื้อจากตลาดหุ้น และตลาดรองคือซื้อขายระหว่างนักลงทุนได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว