คราวด์ฟันดิง คืออะไร

แก้ไขเมื่อ วันศุกร์, 30 กันยายน, 2022 เมื่อ 7:05 PM

คราวด์ฟันดิงคือวิธีการระดมทุนจาก “ฝูงชน” หรือคนจำนวนมาก ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากนักลงทุนในวงกว้างได้มากกว่าเพียงแค่แวดวงคนรู้จัก 


คราวด์ฟันดิงเป็นตัวช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถระดมทุนจากนักลงทุนได้ผ่านการออกหลักทรัพย์ (หุ้นกู้ หรือหุ้น) โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำกับดูแล

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว