จุดเด่นของหุ้นกู้แต่ละประเภทคืออะไร

แก้ไขเมื่อ Fri, 17 May 2024 เมื่อ 04:33 PM

หุ้นกู้เพียร์ พาวเวอร์ 2 ประเภท มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ 


1. หุ้นกู้พื้นฐานแบบไม่ใช้หลักประกัน (Basic Bond) 

จุดเด่น: ผลตอบแทนสูง กระจายความเสี่ยงการลงทุนผ่านการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาด (private capital market


2. หุ้นกู้หมุนเวียนการค้า (Trade Fanancing) 

จุดเด่น: ยืดหยุ่นสูงด้วยระยะเวลาสั้นและความเสี่ยงต่ำกว่า 


 
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว