รูปแบบการชำระเงินคืนของหุ้นกู้แต่ละประเภทเป็นอย่างไร

แก้ไขเมื่อ Mon, 25 Mar 2024 เมื่อ 01:57 PM

การชำระเงินคืนของหุ้นกู้แต่ละประเภทมีดังนี้ 

1. หุ้นกู้พื้นฐานแบบไม่ใช้หลักประกัน (Basic Bond): ทยอยชำระคืนเงินต้น หรือชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนเมื่อครบอายุ 

2. หุ้นกู้หมุนเวียนการค้า (Trade Fanancing): ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนเมื่อครบอายุ 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว