คู่มือเปิดบัญชีนักลงทุนผ่านแอป PeerPower

แก้ไขเมื่อ Mon, 04 Dec 2023 เมื่อ 12:03 PMก่อนเริ่มสมัครเป็นนักลงทุน กรุณาเตรียม “บัตรประชาชน” และ “สมุดบัญชี” เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการสมัครวิธีการสมัครเป็นนักลงทุน PeerPower

ท่านสามารถสมัครเป็นนักลงทุนได้ โดยดาวน์โหลดและสมัครแอปพลิเคชัน “PeerPower” ผ่านระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android เพียง 4 ขั้นตอนดังนี้


1.สร้างบัญชีนักลงทุน(คลิก)  

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่แอปพลิเคชัน สำหรับผู้ใช้ใหม่เลือก “สมัครลงทะเบียน” 


ขั้นตอนที่ 2 เลือกภาษาที่ท่านต้องการ และกด “ต่อไป”

ขั้นตอนที่ 3 : กรอกอีเมล สร้างรหัสผ่าน และใส่เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์โทรศัพท์ไม่ต้องใส่เลข 0) เรียบร้อยแล้วกด “สมัครลงทะเบียน”

ขั้นตอนที่ 4 : อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข เลื่อนลงมาด้านล่างสุด ทำเครื่องหมายเพื่อรับทราบในช่องที่ปรากฏ และกด “ยอมรับข้อตกลง”


ขั้นตอนที่ 5 : อ่านนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เลื่อนลงมาด้านล่างสุด  ทำเครื่องหมายเพื่อรับทราบในช่องที่ปรากฏ และกด “ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว”


ขั้นตอนที่ 6 : ระบบจะส่งรหัสให้ท่านผ่านทาง SMS กรอกรหัสที่ได้รับและกด “ยืนยันรหัส OTP” หากไม่ได้รับรหัสกด “ส่ง OTP อีกครั้ง"

ขั้นตอนที่ 7 : ระบบจะส่งรหัสให้ท่านผ่านทางอีเมล กรอกรหัสที่ได้รับ และกด"ยืนยันอีเมล" 

                    

 หมายเหตุ :

  • หากไม่ได้รับอีเมล ให้ตรวจเช็กกล่อง spam ในหน้าต่างอีเมลของท่าน
  • หากตรวจเช็กกล่อง spam แล้ว แต่ยังไม่ได้รับอีเมลรหัสยืนยัน ให้กด"ส่งใหม่อีกครั้ง"
  • หากต้องการเปลี่ยนใช้อีเมลอื่น ให้กด"เปลี่ยนอีเมล"

ขั้นตอนที่ 8 : ตอบคำถามเพื่อตรวจสอบคุณสมบัตินักลงทุน2.ยืนยันตัวตนและกรอกข้อมูล(คลิก) 

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกสัญชาติ กด “ต่อไป”ขั้นตอนที่ 2 : เลือกวิธีการยืนยันตัวตน “ถ่ายรูป” หรือ “NDID” และกด “ต่อไป” a.กรณีเลือกถ่ายรูป(คลิก)
ท่านสามารถแสกนบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และถ่ายรูปเซลฟี่ใบหน้าตรงของท่านผ่านแอปพลิเคชัน PeerPower


b.กรณีเลือก NDID(คลิก)


ขั้นตอน 1 : ตรวจสอบรายการเพื่อยืนยันว่าท่านสามารถยืนยันตัวตนผ่าน NDID ทำเครื่องหมายในช่องที่ปรากฏให้ครบทุกช่อง และกด “ต่อไป”


ขั้นตอนที่ 2 : อ่านเงื่อนไขและข้อตกลง ทำเครื่องหมายในช่องที่ปรากฏ และกด “ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง”

ขั้นตอนที่ 3 : กรอกข้อมูลส่วนตัว แล้วกด “ต่อไป”

ขั้นตอนที่ 4 : เลือกธนาคารที่ท่านใช้บริการเพื่อยืนยันข้อมูล NDID แล้วกด “ต่อไป”


ขั้นตอนที่ 5 : เข้าสู่โมบายแอปพลิเคชันของธนาคารที่ท่านเลือก ดูตรงกระดิ่งการแจ้งเตือนและกดยืนยันตัวตน ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล NDID ของท่านกับธนาคารผู้ให้บริการได้เพิ่มเติมดังนี้ 


a. ธนาคารกสิกรไทย (click)

b. ธนาคารกรุงไทย (click)

c. ธนาคารกรุงเทพ (click)

d. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (click)

e. ธนาคารทหารไทยธนชาต (click)

f.  ธนาคารไทยพาณิชย์ (click)

g. ธนาคารออมสิน (click)

hธนาคารเกียรตินาคินภัทร (click)


ขั้นตอนที่ 6 : เมื่อเรียบร้อยแล้วกลับเข้าสู่แอปพลิเคชัน PeerPower หากข้อมูลของท่านได้รับการยืนยัน ระบบจะแสดงผลว่า “ยืนยันตัวตนสำเร็จ” ให้ท่านกด “ต่อไป” 

หากระบบไม่แสดงผล กรุณายืนยันข้อมูล NDID ของท่านอีกครั้งผ่านโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารผู้ให้บริการ หรือ กด “ย้อนกลับ” เพื่อยืนยันตัวตนด้วยรูปถ่ายขั้นตอนที่ 3 : กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เรียบร้อยแล้วกด “ต่อไป”

ขั้นตอนที่ 4 : เลือกประเภทนักลงทุน แล้วกด “ต่อไป” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของนักลงทุน (คลิก)  


กดทำเครื่องหมายในช่องปรากฏ เสร็จแล้วกด “ยืนยัน” กรณีที่ท่านเป็นนักลงทุนรายใหญ่ เจ้าหน้าที่ของ PeerPower จะติดต่อท่านเพื่อขอเอกสารหลังดำเนินการสมัครเสร็จสิ้น 

3.ทำแบบทดสอบประเมินความรู้(คลิก)  


ขั้นตอนที่ 1 : อ่านเงื่อนไขและข้อกำหนด ทำเครื่องหมายเพื่อรับทราบในช่องที่ปรากฏ เรียบร้อยแล้วกด “ต่อไป”


ขั้นตอนที่ 2 : ทำแบบทดสอบประเมินความเสี่ยงตามประกาศของ ก.ล.ต เรียบร้อยแล้วกด “ส่ง” 

        หากท่านผ่านการประเมิน ระบบจจะแสดงผลให้ท่านกด “ไปต่อ” 


หมายเหตุ : ท่านสามารถทำแบบทดสอบได้อีกครั้งหากท่านไม่ผ่านการประเมิน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของ PeerPower เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทางโทรศัพท์ 02-026-3514 หรืออีเมล [email protected]


4.อัปโหลดสมุดบัญชีและเซ็นสัญญาอิเล็กทรอนิกส์(คลิก)  


ขั้นตอนที่ 1 :กรุณาอัปโหลดสมุดบัญชีเพื่อรับผลตอบแทนจากลงทุน เลือก “ถ่ายภาพ” หรือ “อัปโหลด” 
ขั้นตอนที่ 2 : อ่านวิธีการเซ็นเอกสาร เรียบร้อยแล้วกด “ต่อไป”

ขั้นตอนที่ 3 : อ่านเอกสารอย่างละเอียด เลื่อนลงมาล่างสุดเพื่อเซ็นชื่อ กดในช่องสีเหลืองเพื่อเซ็นชื่อ

ขั้นตอนที่ 4 : กด “I agree” เพื่อยืนยันอีกครั้ง

 
เมื่อท่านเปิดบัญชีนักลงทุนเสร็จสิ้นแล้ว PeerPower จะส่งอีเมลยืนยันสถานะบัญชีนักลงทุนของท่านภายในระยะเวลา 1-3 วันทำการ


เปิดบัญชีสำเร็จแล้ว เข้าใช้แอปพลิเคชั่น PeerPower อย่างไร (คลิก) เพื่ออ่านวิธีการเข้าสู่ระบบโดยใช้แอปพลิเคชั่น PeerPower


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของ PeerPower ได้ที่ 


Line: @peerpowerir
Email: [email protected] 
Call : 02-026-3514  (ระบบอัตโนมัติเพื่อนัดหมายโทรกลับ)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว