นักลงทุนจะได้อะไรเป็นหลักฐานในการลงทุนบ้าง

แก้ไขเมื่อ Mon, 25 Sep 2023 เมื่อ 10:27 AM

เพียร์ พาวเวอร์จะจัดเตรียมเอกสารใบหุ้นกู้ (bond certificate) ให้แก่นักลงทุน โดยระบุชื่อผู้ออกหุ้นกู้ และชื่อของนักลงทุนเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่านักลงทุนได้ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทดังกล่าว 


ใบหุ้นกู้ของนักลงทุนจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นักลงทุนสามารถดาวน์โหลดใบหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองทุกเมื่อทาง แอปพลิเคชัน PeerPower (ทั้งในเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ) 


วิธีดาวน์โหลดใบหุ้นกู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  1. ผ่านแอปพลิเคชัน PeerPower บนมือถือ

  • เปิดที่ “หน้าหลัก” แล้วเลื่อนลงไปที่หัวข้อ “พอร์ตโฟลิโอของคุณ”

  • กดที่หุ้นกู้ตัวที่ท่านต้องการดาวน์โหลดใบหุ้นกู้

  • เลือกเมนู “หนังสือรับรองหุ้นกู้” 

  1. ผ่านเว็บไซต์ PeerPower

  • ไปที่หน้า “สรุปพอร์ตการลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “รายละเอียดพอร์ตการลงทุน” 

  • กดปุ่มสัญลักษณ์แว่นขยาย 

  • เลือก “ดาวน์โหลดใบหุ้นกู้คราวด์ฟังดิง” ใบหุ้นกู้แบบอิเล็กทรอนิกส์จะชำระอากรแสตมป์อย่างไร

ใบหุ้นกู้แบบอิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีอากรแสตมป์แปะให้เห็น แต่เป็นการจ่ายค่าอากรแสตมป์แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านกรมสรรพากรแทน ทั้งนี้ อากรแสตมป์แบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ละดวงจะมีเลขยืนยันเฉพาะตัว หากนักลงทุนมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ PeerPower เพื่อขอเลขยืนยันดังกล่าวได้ 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว