สถานะการลงทุน (investment status) มีอะไรบ้าง ฉันต้องทำอะไร?

แก้ไขเมื่อ Fri, 12 Jan 2024 เมื่อ 11:22 AM

สถานะการลงทุน (investment status) ของเพียร์ พาวเวอร์ มีดังนี้ 


1. ต้องชำระเงิน (Payment pending) เมื่อกดลงทุนสำเร็จ 


2. ชำระเงินสำเร็จ (Paid) เมื่อมีการชำระเงินค่าคำสั่งลงทุนสำเร็จ


3. รอยืนยันยอดลงทุน (Waiting for allocation) เมื่อมีการสร้างคำสั่งลงทุนมากกว่า 300,000 บาทในช่วงจำกัดการลงทุน (30 นาทีแรกของการเปิดให้ลงทุน) 


4. รอคิวลงทุน (Waitlist) เมื่อหลักทรัพย์ถูกลงทุนเต็มจำนวน ผู้สนใจสามารถกดรอคิวลงทุน หากมีการยกเลิกการลงทุนเกิดขึ้น ลำดับในการรับสิทธิ์ลงทุน จะไล่ตามลำดับการจองคิวในฟีเจอร์นี้ 


5. ยกเลิก (Cancelled) 

  • เมื่อนักลงทุนยกเลิกด้วยตัวเอง 
  • เมื่อการคำสั่งลงทุนถูกยกเลิกโดยระบบ 
  • เมื่อการระดมทุนไม่สำเร็จ ยอดลงทุนต่ำกว่า 80% 
  • เมื่อมีการยกเลิกการระดมทุนโดยผู้ออกหุ้นกู้หรือ PeerPower

 

6. หมดอายุ (Expired)

  • เมื่อเลยกำหนดชำระเงิน 12 ชั่วโมง (Pass payment deadline) 
  • เมื่อเลยช่วงกำหนดชำระเงินเพราะปิดระดมทุน (Did not pay until funding closed)

 

7. ไม่ได้รับจัดสรร (Unallocated) เมื่อท่านรอคิวลงทุน แต่มีส่วนที่ได้รับการจัดสรรไม่ครบจำนวน เช่น รอคิวลงทุน 500,000 บาท แต่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท หมายความว่า 300,000 บาทไม่ได้รับการจัดสรร

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว