ข้อแตกต่างระหว่างเพียร์ พาวเวอร์ กับ ธนาคาร คืออะไร

แก้ไขเมื่อ Wed, 21 Sep 2022 เมื่อ 12:05 PM

เพียร์ พาวเวอร์เป็นแพลตฟอร์มตัวกลางในการระดมทุน ที่เชื่อมต่อธุรกิจให้เข้าถึงนักลงทุน ภารกิจของเราไม่ใช่การปล่อยสินเชื่อ แต่คือการช่วยธุรกิจอิสระให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากนักลงทุนรายย่อย ในรูปแบบที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณที่สุด ในปัจจุบัน เพียร์ พาวเวอร์ ให้บริการการระดมทุนผ่านการออกคราวด์ฟันดิงประเภท หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding Bond) และ หุ้นคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding Equity)


ข้อดีของการระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิง เมื่อเทียบกับการกู้ธนาคาร ได้แก่

  1. เข้าใจคุณได้มากกว่า - เพราะเราประเมินเครดิตบริษัทแต่ละรายในมุมของเจ้าของธุรกิจจริง ต่างจากธนาคาร
  2. อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม - อนุมัติตามระยะเวลาและวงเงินที่คุณต้องการจริง ในอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่า
  3. โอกาสฟังเสียงรายย่อย - เข้าถึงนักลงทุนรายย่อยและรายใหญ่บนแพลตฟอร์มง่ายๆ ถือเป็นโอกาสฟังเสียงตอบรับจากตลาด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว