ใบ บอจ.5 คืออะไร

แก้ไขเมื่อ Thu, 22 Sep 2022 เมื่อ 05:37 PM

ใบบอจ. 5 คือ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ. 5 เป็นแบบแสดงรายละเอียด บัญชีของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด อาทิ วันจัดตั้งบริษัท และ วันจัดประชุมสามัญประจำปี จำนวนทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และราคาต่อหุ้น รายละเอียดของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ จำนวนหุ้น และเลขหมายของหุ้นที่ถือครองในบริษัท

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว