จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าผู้เสนอขายหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้

แก้ไขเมื่อ Thu, 22 Sep 2022 เมื่อ 10:43 AM

เพียร์ พาวเวอร์และสำนักงานกฏหมาย รับผิดชอบติดตามทวงถามหนี้และดำเนินการทางกฏหมายให้กับนักลงทุน 


กรณีผิดนัดชำระหนี้ 

  • ผิดนัดชำระไม่เกิน 90 วัน เพียร์ พาวเวอร์ รับผิดชอบทวงถามหนี้ให้กับนักลงทุนต้วยตัวเอง 
  • ผิดนัดชำระมากกว่า 90 วัน เพียร์ พาวเวอร์จะส่งข้อมูลให้บริษัทติดตามทวงถามหนี้และสำนักงานกฏหมายที่เป็นคู่ค้า เพื่อดำเนินการทางกฎหมาย 


ทั้งนี้หากไม่สามารถติดตามทวงถามหนี้ได้ นักลงทุนจะต้องเสียเงินต้นที่ลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงนั้นไป 


หมายเหตุ: ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมดในการติดตามทวงถามหนี้


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว