มีโอกาสที่หุ้น/ หุ้นกู้ที่ฉันจองซื้อ จะระดมทุนไม่สำเร็จหรือไม่

แก้ไขเมื่อ วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม, 2023 เมื่อ 3:37 PM

ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. หุ้นกู้ที่ระดมทุนสำเร็จจะต้องมีการจองซื้อมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ดังนั้น หากหลักทรัพย์ใดมีจำนวนการจองซื้อไม่ถึง 80% จะนับว่าระดมทุนไม่สำเร็จ 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว