ประชุมผู้ถือหุ้นกู้คืออะไร

แก้ไขเมื่อ Fri, 28 Apr 2023 เมื่อ 10:57 AM

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ คือ การประชุมระหว่างผู้ถือหุ้นกู้และบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ต้องการที่จะหารือหรือเปลี่ยนข้อตกลงในสัญญา เช่น ขอเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย หรือแผนการชำระหนี้


โดยทั่วไปแล้วการประชุมจะใช้เวลาราว 30 นาที และจะมีวาระดังต่อไปนี้ 

  1. การแต่งตั้งตัวแทนดำเนินการ 

  2. การหารือเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 

  3. ลงคะแนนเสียงเพื่อหาข้อสรุปมติเรื่องการชำระหนี้ ฯลฯบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว