หากไม่สะดวกร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ต้องทำอย่างไร

แก้ไขเมื่อ วันศุกร์, 28 เมษายน, 2023 เมื่อ 11:02 AM

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของ เพียร์ พาวเวอร์ ล่วงหน้าเพื่อแต่งตั้งผู้แทนเข้าประชุม

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว