ขั้นตอนการเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (POA)

แก้ไขเมื่อ Tue, 31 Oct 2023 เมื่อ 03:20 PM

กรณีที่นักลงทุนสะดวกเข้าร่วมการประชุม พร้อมออกมติด้วยตัวเองในวันจริง


  1. ตรวจสอบความถูกต้องของอีเมล, ชื่อ และ นามสกุลของท่าน
  2. คลิกที่ตัวเลือก ‘ประสงค์เข้าร่วมประชุมเพื่อออกมติเอง
  3. เป็นอันเสร็จสิ้นกรณีที่นักลงทุนไม่สะดวกเข้าร่วมการประชุม แต่ต้องการมอบอำนาจให้ทางเพียร์ พาวเวอร์ออกมติให้


  1. ตรวจสอบความถูกต้องของอีเมล, ชื่อ และ นามสกุลของท่าน
  2. คลิกที่ตัวเลือก ‘ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และต้องการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ เพียร์ พาวเวอร์ ดำเนินการแทน’
  3. ทางเพียร์ พาวเวอร์ได้กรอกรายละเอียดสำหรับการมอบฉันทะให้แล้ว หากท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย ท่านสามารถเซ็นลายเซ็นของท่านที่กล่อง ‘ลงลายมือชื่อ’ ได้ทันที
  4. ระบบจะ Preview เอกสารที่ท่านเซ็นอีกครั้ง ก่อนที่จะยืนยันขั้นตอนสุดท้ายโดยกดที่ ‘Sign Document’ 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว