การคืนเงินในกรณีที่การลงทุนถูกยกเลิก

แก้ไขเมื่อ Mon, 29 Jan 2024 เมื่อ 12:59 PM

ในกรณีที่จำเป็นต้องยกเลิกการระดมทุนจากเหตุสุดวิสัยเพื่อปกป้องผลประโยชน์แก่นักลงทุน นักลงทุนจะได้รับเงินคืนภายใน 3 วันทำการ (ทุกธนาคาร) 


หมายเหตุ:
เพียร์ พาวเวอร์ ไม่ได้รับผลประโยชน์ทางดอกเบี้ยหรือทางอื่นใดจากการชำระเงินลงทุน เนื่องจากเงินลงทุนที่ชำระแล้วจะถูกเก็บรักษาโดยธนาคารผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) คู่ค้าของ เพียร์ พาวเวอร์ อีกทีหนึ่ง 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว