หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงต่างจากหุ้นกู้ในตลาดอย่างไร

แก้ไขเมื่อ วันศุกร์, 14 มิถุนายน เมื่อ 5:56 PM

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีข้อเหมือนและแตกต่างกับหุ้นกู้เอกชน (Corporate Bond) ทั่วไปในตลาด ดังนี้

ความแตกต่าง

  1. อายุหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจะครบกำหนดไถ่ถอนเร็วกว่าหุ้นกู้ในท้องตลาด โดยหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงของเพียร์ พาวเวอร์มีระยะเวลาลงทุนตั้งแต่ 1-36 เดือน
  2. หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงของเพียร์ พาวเวอร์ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าหุ้นกู้เอกชนทั่วไป แต่ความเสี่ยงที่นักลงทุนเผชิญก็มากตามไปด้วย
  3. ขนาดธุรกิจที่ขอระดมทุนจะเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่ใช่บริษัทมหาชนหรือบริษัทขนาดใหญ่ (Corporate) แบบหุ้นกู้ในท้องตลาด
  4. รูปแบบการจ่ายชำระคืนของเพียร์ พาวเวอร์ มีการจ่ายชำระคืนทั้งแบบทยอยชำระคืนเงินต้น (amortization) และแบบชำระคืนเงินต้นงวดเดียวเมื่อครบกำหนด (bullet) ให้นักลงทุนได้เลือกลงทุน
  5. บุคคลธรรมดาสามารถสมัครเป็นนักลงทุนได้ โดยผ่านขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตน e-KYC
  6. เงินลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 20,000 บาท
  7. ตลาดรองในการซื้อ-ขาย ปัจจุบันหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มของ เพียร์ พาวเวอร์ ยังไม่มีตลาดรองในการซื้อขายมารองรับ ต่างจากตราสารหนี้อื่นที่มีทั้งตลาดแรกคือซื้อจากตลาดหุ้น และตลาดรองคือซื้อขายระหว่างนักลงทุนได้

ความเหมือน

  1. หนึ่งในรูปแบบการจ่ายชำระคืนของเพียร์ พาวเวอร์ คือ การจ่ายชำระคืนแบบ bullet bond ที่คล้ายกับหุ้นกู้ตลาดใหญ่
  2. มีการจัดเกรดหุ้นกู้ (Credit rating) A/B/C/D โดยเพียร์ พาวเวอร์เป็นผู้จัดการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว