เพียร์ พาวเวอร์ เป็นใคร

แก้ไขเมื่อ Mon, 19 Sep 2022 เมื่อ 06:15 PM

เพียร์ พาวเวอร์ คือ แพลตฟอร์มผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับการกำกับโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

เราเป็นแพลตฟอร์มตัวกลางในการลงทุน-ระดมทุน ที่เชื่อมต่อนักลงทุนรายย่อยให้เข้าถึงเจ้าของธุรกิจที่ต้องการหาแหล่งเงินทุน

ในปัจจุบัน เพียร์ พาวเวอร์ ให้บริการการลงทุนในคราวด์ฟันดิงประเภท หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding Bond) และ หุ้นคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding Equity)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว