คราวด์ฟันดิง คืออะไร ทำงานยังไง

แก้ไขเมื่อ Thu, 25 Jan 2024 เมื่อ 03:09 PM

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คือ วิธีการระดมทุนจาก “ฝูงชน” หรือคนจำนวนมาก ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากนักลงทุนในวงกว้างได้มากกว่าเพียงแค่แวดวงคนรู้จัก คราวด์ฟันดิงเป็นตัวช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถระดมทุนจากนักลงทุนได้ผ่านการออกหลักทรัพย์ (หุ้นกู้ หรือหุ้น) โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำกับดูแล 

เพียร์ พาวเวอร์ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงเจ้าของกิจการและนักลงทุนเข้าด้วยกัน เพื่อให้เจ้าของกิจการสามารถหาทุนขับเคลื่อนธุรกิจได้ ขณะที่นักลงทุนก็ได้โอกาสลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ และได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย หรือกำไรจากการขายสินทรัพย์ เพียร์ พาวเวอร์ ให้บริการคราวด์ฟันดิงใน 2 รูปแบบได้แก่ 

1) หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding bond) และ 

2) หุ้นคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding equity) 


หลักทรัพย์ประเภทคราวด์ฟันดิงมีลักษณะแตกต่างจากหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไปในตลาด ดังนี้ 

- คราวด์ฟันดิงไม่มีการเสนอขายในตลาดทั่วไป แต่เสนอขายเฉพาะต่อนักลงทุนที่มีบัญชีกับแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เพียร์ พาวเวอร์ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.


- บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงมักไม่ใช่บริษัทมหาชน หรือบริษัทขนาดใหญ่ แต่เป็นบริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้นการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจึงเป็นหนทางหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจเอกชนที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสการลงทุนในบริษัทที่มีอัตราการเติบโตรวดเร็วแต่ไม่ได้เปิดให้ลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว