ช่วงเวลาการลงทุนในคราวด์ฟันดิงกับเพียร์ พาวเวอร์ เป็นอย่างไร

แก้ไขเมื่อ Mon, 15 Jan 2024 เมื่อ 03:28 PM

ช่วงเวลาการลงทุนในคราวด์ฟันดิงกับ เพียร์ พาวเวอร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงหลัก (สถานะหลักทรัพย์) คือ


ช่วงที่ 1: รอเปิดระดมทุน (Pre-listing) 

 • เมื่อมีหุ้น/หุ้นกู้กำลังจะขึ้นระดมทุน เพียร์ พาวเวอร์จะมีการแจ้งเตือนนักลงทุนทุกท่านถึงรายละเอียดหลักทรัพย์ เวลาที่จะเสนอขาย รวมถึงหนังสือชี้ชวนให้นักลงทุนพิจารณาข้อมูลล่วงหน้า ผ่านช่องทางอีเมล ไลน์ และในแอปพลิเคชั่น PeerPower (แถบลงทุน)


ช่วงที่ 2: เปิดระดมทุน (In-funding)

 • ช่วงเวลาเสนอขายหลักทรัพย์  นักลงทุนที่ต้องการลงทุนจะต้องทำการเข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชัน PeerPower เพื่อเลือกลงทุนในหุ้นกู้ที่ต้องการจากหน้า 'ลงทุน' พร้อมเลือกจำนวนเงินที่ต้องการลงทุน 
 • สามารถชำระเงินค่าคำสั่งลงทุนได้ทันที โดยนักลงทุนต้องทำการโอนชำระค่าคำสั่งลงทุนภายใน 12 ชั่วโมงหลังกดลงทุนสำเร็จ มิฉะนั้นคำสั่งลงทุนของท่านจะหมดอายุ (expired) โดยอัตโนมัติ 

  โปรดทราบ: 
  1. มีช่วงจำกัดลงทุนที่ 300,000 บาท ใน 30 นาทีแรกของการเปิดระดมทุน ท่านสามารถกดลงทุนตามจำนวนต้องการ เพียงแต่ยอดจองซื้อที่มากกว่า 300,000 บาท ท่านอาจไม่ได้สิทธิ์ลงทุน หรือได้ยอดลงทุนไม่เต็มจำนวนขึ้นอยู่กับที่ว่างและลำดับคิวการลงทุนของท่าน

  เรียนรู้เพิ่มเติม : ช่วงจำกัดการลงทุนคืออะไร คลิก

  2. หากคำสั่งลงทุนถูกยกเลิกหรือหมดอายุท่านจะไม่สามารถสร้างคำสั่งซื้อใหม่ในหลักทรัพย์เดิมได้เป็นเวลา 6 ชั่วโมง 

  3. ทั้งนี้เมื่อเข้าสู่ช่วง 2 วันสุดท้าย หรือ 48 ชั่วโมงก่อนการปิดระดมทุน (Lock-up Period) นักลงทุนที่ชำระเงินแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้


ช่วงที่ 3: ปิดระดมทุน (Close)

 • เมื่อหลักทรัพย์ถูกจองซื้อและชำระเต็มจำนวน หรือถึงช่วงเวลาสิ้นสุดการเสนอขายหลักทรัพย์


เมื่อชำระเงินสำเร็จเท่ากับการลงทุนเสร็จสิ้น และหากหลักทรัพย์ดังกล่าวระดมทุนสำเร็จนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเข้าสู่บัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ตามตารางชำระคืนของหุ้น/หุ้นกู้ตัวนั้น ๆ โดยสามารถตรวจสอบผลตอบแทนของพอร์ตของท่านได้ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน PeerPower

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว