ทำไมต้องเพียร์ พาวเวอร์

แก้ไขเมื่อ Mon, 19 Sep 2022 เมื่อ 03:58 PM

เพียร์ พาวเวอร์ เป็นแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิง ที่มีทีมก่อตั้งและผู้บริหารเป็นคนไทย ทำให้เราเข้าใจธุรกิจและสถานการณ์ในประเทศไทยเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบด้านทางบัญชีและความต้องการของนักลงทุนและผู้ประกอบการ โดยเรามีประสบการณ์การให้บริการรูปแบบสินเชื่อตั้งแต่ปี 2017 ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต. ในปี 2019 ในการดำเนินการแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิง ทำให้เพียร์ พาวเวอร์เป็นแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิงเจ้าแรกในไทย ผู้มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์การทำงานในไทยมาอย่างยาวนาน


สำหรับนักลงทุน


  • หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงบนแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์ผ่านการวิเคราะห์ประเมินรายบริษัทอย่างมีมาตรฐานว่าเป็นบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก (Mid-caps/SMEs) ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีความหลากหลายให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนตามอุตสาหกรรมที่สนใจได้ ตัวอย่างเช่น e-Commerce, กลุ่มพลังงาน, กลุ่มธุรกิจบริการเฉพาะทาง เป็นต้น


  • หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงบนแพลตฟอร์ม เพียร์ พาวเวอร์ มีรูปแบบการชำระเงินที่หลากหลาย เพื่อให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในหุ้นกู้ที่มีรูปแบบผลตอบแทนตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการ อาทิ หุ้นกู้ทยอยชำระเงินต้นคืน (Amortizing Bond) หรือ หุ้นกู้ที่ชำระเงินต้นคือเมื่อครบกำหนดอายุ (Bullet Bond) รวมถึงระยะเวลาการชำระคืนเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส


  • ผลตอบแทนของหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของธุรกิจแต่ละธุรกิจ (Risk-based pricing) ทั้งนี้ผลตอบแทนจากการชำระคืนดอกเบี้ยและเงินต้นเฉลี่ยทั้งแพลตฟอร์มอยู่ที่ 12% ต่อปีในปี 2021

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว