เพียร์ พาวเวอร์ เป็นใคร

แก้ไขเมื่อ วันอาทิตย์, 5 มีนาคม, 2023 เมื่อ 3:31 PM

เพียร์ พาวเวอร์ คือ แพลตฟอร์มผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 


เราเป็นแพลตฟอร์มตัวกลางในการระดมทุน ที่เชื่อมต่อธุรกิจให้เข้าถึงนักลงทุน ภารกิจของเพียร์ พาวเวอร์ไม่ใช่การปล่อยสินเชื่อ แต่คือการช่วยธุรกิจอิสระให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากนักลงทุนรายย่อย ในรูปแบบที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณที่สุด


ในปัจจุบัน เพียร์ พาวเวอร์ ให้บริการการระดมทุนผ่านการออกคราวด์ฟันดิงประเภท หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding Bond) และ หุ้นคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding Equity)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว