บัญชีควบคุมเพื่อรับเงิน (Controlled Account) คืออะไร

แก้ไขเมื่อ Mon, 10 Jul 2023 เมื่อ 03:56 PM

บัญชีควบคุมเพื่อรับเงิน (controlled account) คือ บัญชีที่ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้งให้ เพียร์ พาวเวอร์ เป็นผู้ดูแล มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมภายใน และจัดการให้มีเงินเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและชำระหนี้เมื่อถึงกำหนด 


ทั้งนี้ กรณีที่มีเงินส่วนเกิน เพียร์ พาวเวอร์ จะอนุญาตให้ผู้ออกหุ้นกู้นำไปใช้เพื่อดำเนินการทางธุรกิจอื่น ๆ ได้ 


บัญชีควบคุมเพื่อรับเงินสด มีเงื่อนไขการทำงานดังนี้

1. ลูกค้าของผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินเข้ามายังบัญชี

2. เพียร์ พาวเวอร์ ตัดเงินชำระหุ้นกู้แก่นักลงทุนเมื่อมียอดเงินเพียงพอ

3. ภายหลังชำระหุ้นกู้ เพียร์ พาวเวอร์ อนุญาตให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำรายการโอนเงินส่วนที่เหลือไปใช้ประโยชน์อื่น 


ยกตัวอย่างเช่น 

  1. ผู้ออกหุ้นกู้ กู้เงิน 15 ล้านบาท จากลูกหนี้การค้า 20 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 90 วัน 

  2. ณ วันที่ 70 ลูกค้าชำระเงิน 20 ล้านเข้ามายังบัญชี 

  3. เพียร์ พาวเวอร์ ตัดเงิน 15 ล้าน และดอกเบี้ยเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ให้กับนักลงทุน

  4. เพียร์ พาวเวอร์ อนุญาตให้ผู้กู้ทำรายการโอนเงินที่เหลือ 5 ล้านบาทเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว