การตรวจสอบข้อมูลเครดิตของผู้ขอระดมทุน และการเป็นสมาชิกบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

แก้ไขเมื่อ Mon, 25 Mar 2024 เมื่อ 01:52 PM

เพียร์ พาวเวอร์ เป็นสมาชิกของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือ NCB ส่งผลให้ เพียร์ พาวเวอร์ สามารถสืบค้นข้อมูลเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ได้โดยตรง ป้องกันไม่ให้ข้อมูลผิดพลาดและเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยข้อมูลที่จำเป็นจะถูกนำมาวิเคราะห์ และแสดงในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงต่อนักลงทุน 

หน้าที่ของ เพียร์ พาวเวอร์ ในฐานะแพลตฟอร์มผู้ให้บริการ

  • ต้องส่งประวัติการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ให้แก่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ซึ่งข้อมูลนี้จะแสดงอยู่ในฐานข้อมูลรายงานเครดิต

  • ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้เผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักลงทุนในแพลตฟอร์ม


ในฐานะแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิง เพียร์ พาวเวอร์ เชื่อว่าการเข้าเป็นสมาชิกของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ  จะเป็นการเพิ่มมาตรฐานและความมั่นใจให้กับการระดมทุนคราวด์ฟันดิง พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความมั่นใจการลงทุนส่งเสริมการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว