กดลงทุนแล้ว สามารถยกเลิกคำสั่งลงทุนได้หรือไม่

แก้ไขเมื่อ Fri, 12 Jan 2024 เมื่อ 02:21 PM

นักลงทุนสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทุนได้ตลอดเวลา ยกเว้นนักลงทุนที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วและอยู่ในช่วง 2 วันสุดท้าย หรือ 48 ชั่วโมงก่อนการปิดระดมทุน (Lock-up Period) 


หมายเหต:
- หากคำสั่งลงทุนถูกยกเลิก ท่านจะไม่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์เดิมได้อีกเป็นเวลา 6 ชั่วโมง
- หากท่านได้ชำระเงินลงทุนเรียบร้อยแล้ว การคืนเงินอาจะใช้เวลา 3 วันทำการ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว