หากชำระเงินค่าจองซื้อไม่ทัน จะเกิดอะไรขึ้น

แก้ไขเมื่อ Thu, 22 Sep 2022 เมื่อ 10:57 AM

หลักทรัพย์ที่นักลงทุนจองซื้อไว้จะขึ้นสถานะ "order expired" และถือว่าคำสั่งซื้อเป็นโมฆะโดยทันที จากนั้นระบบจะให้สิทธิ์การซื้อแก่นักลงทุนที่อยู่ในคิว Waitlist ต่อไป 

โปรดทราบว่าท่านจะไม่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์นี้ได้อีกเป็นเวลา 6 ขั่วโมงหลังการยกเลิกหรือเมื่อคำสั่งซื้อเป็นโมฆะ


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว